WAARDEBEPALINGEN

WAARDEBEPALINGEN

  • Aan- en verkoop van onroerende goederen
  • Advies
  • Echtscheidingen
  • Hypothecaire leningen
  • Aangifte succcesierechten (volgens VLABEL charter)
  • Inbreng of verdeling in vennootschap

Graag een afspraak of meer informatie? Klik hier!