Landmeten

Expertise nodig? Hieronder een overzicht waarvoor u bij ons terecht kan.

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE LANDMETING OF SCHATTING

OPMETINGEN

 • Perceel- en constructiemetingen
 • Hoogtemetingen en opmaak van digitale terreinmodellen
 • Berekenen van volumes voor o.a. grond- en sloopwerken
 • Grensonderzoeken en grensbepalingen
 • Afpalen en uitzetten van grenzen en constructies


VERKAVELINGEN

 • Voorbespreking met technische dienst en ruimtelijke ordening
 • Opmaak ontwerp
 • Opmaak archeologienota (bureaustudie)
 • Dossiersamenstelling en indiening omgevingsvergunning
 • Administratieve procedures (boscompensatie, sloopvergunning, grondafstand,...)
 • Uitzetten loten en bouwlijnen
 • Wegenis- en rioleringsontwerp


WAARDEBEPALINGEN

 • Aan- en verkoop van onroerende goederen
 • Advies
 • Echtscheidingen
 • Hypothecaire leningen
 • Aangifte succcesierechten (volgens VLABEL charter)
 • Inbreng of verdeling in vennootschap


PLAATSBESCHRIJVINGEN

 • Bij aanvang en einde huur
 • Bij aanvang en einde werken


STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN

 • Officieus advies bij dienst Ruimtelijke ordening betreffende de ontwikkelingsmogelijkheden van uw perceel
 • De begeleiding en het effectief indienen van deze attesten

 

3D-SCANNING & BIM

 • Laserscanning met hoge nauwkeurigheid
 • Verwerken van puntenwolken
 • Omzetting naar een 3D-model (BIM)
 • Ga naar scan2bim.xyz

 

ARCHEOLOGIE

 • Advies van een terrein
 • Opmaak en indienen archeologienota (bureaustudie)

 

EN VERDER

 • Opmaak plannen voor basisaktes inclusief verdeling van de 1000sten
 • Opname in vergunningenregister
 • Vastgoedbemiddeling
 • Aanvraag archeologienota
 • Precadastratie AAPD
 • Monitoring (bouwputten, verzakkingen, scheurvorming,...)
 • Asbestinventaris

 

VERKOOP EN ADVIES

 • Aan- en verkoop van onroerende goederen
 • Totale ontzorging A-Z

 

KLIK HIER VOOR EEN OFFERTE LANDMETING OF SCHATTING