VERKAVELINGEN

VERKAVELINGEN

  • Voorbespreking met technische dienst en ruimtelijke ordening
  • Opmaak ontwerp
  • Opmaak archeologienota (bureaustudie)
  • Dossiersamenstelling en indiening omgevingsvergunning
  • Administratieve procedures (boscompensatie, sloopvergunning, grondafstand,...)
  • Uitzetten loten en bouwlijnen
  • Wegenis- en rioleringsontwerpGraag een afspraak of meer informatie? Klik hier!